A A A

Zarządzenie nr12/2014 z dnia 03.11.2014

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 03.11.2014r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

W sprawie : przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu.

Podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz.U. z 20019r. Nr 178, poz . 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 353

§1


Realizując postanowienia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zarządzam przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu mieszczącego się przy ulicy Świętopełka 3 w Chojnicach w dniu 08 .11.2014r.
Godzina rozpoczęcia alarmu: 11.00
Planowana godzina zakończenia ćwiczenia:11.15
Podmioty uczestniczące w ćwiczeniach: użytkownicy pomieszczeń, interesanci przebywający na terenie obiektu, administracja budynku

§2


Powołuję na kierownika i obserwatora ćwiczeń Barbarę Przybyszewską i zobowiązuję do sprawnego ich przeprowadzenia .

§3


Wyznaczam osoby odpowiedzialne za:
- obsługę techniczną: Zenona Kiedrowicza
- zabezpieczenie mienia w sekretariacie: Grażynę Mrówczyńską
- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych: Zenona Kiedrowicza

§4


Scenariusz przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu w załączeniu do zarządzenia.


§5

Zobowiązuję wszystkich pracowników i użytkowników obiektu do uczestnictwa w ćwiczeniach i podporządkowania się poleceniom wydawanym podczas przeprowadzania ewakuacji przez kierownika ćwiczeń

§6

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 03.11.2014r.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 08.01.2015
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 08.01.2015
Dokument oglądany razy: 922