A A A

Zarządzenie nr11/2014 z dnia 01.09.2014

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 01.09.2014r
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacji i zaliczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach
Podstawa prawna : ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku ( Dz.U.z 2004r. Nr256, poz.2572) , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2012r.poz.186), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23pażdziernika 2012r. (Dz.U.z 2012 poz.1152).


§ 1
Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin organizacji i zaliczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu w zakresie tam ustalonym.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.09.2014r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 427