A A A

Zarządzenie nr9/2014 z dnia 22.08.2014

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 22.08.2014r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 9/2012 z 06.11.2012 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ).

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku ze zmianą osób odpowiedzialnych materialnie:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach
1)pracownia terapii zajęciowej,
2)gabinet kierownika szkolenia.

2. Rodzaj inwentaryzacji – zdawczo-odbiorcza
3. Rodzaj składnika majątkowego i sposób inwentaryzacji-wyposażenie
4. Terminy spisu z natury-29.08.2014
5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1)Pani Katarzyna Januszewska – przewodnicząca komisji
2)Pani Lidia Werachowska – członek komisji
3)Pan Zenon Kiedrowicz – członek komisji
6. Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji wyposażenia znajdującego się w gabinecie kierownika szkolenia oraz w pracowni terapii zajęciowej.
7. Powołuję zespoły spisowe w składzie:
1)Pani Mariola Deja
2)Pani Grażyna Mrówczyńska
8. Główny księgowy szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczenie wyników inwentaryzacji .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 364