A A A

Zarządzenie nr8/2014 z dnia 19.08.2014

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 19.08.2014r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej

podstawa: regulamin rekrutacji kandydatów na słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach nr6/2014 z dnia 30.04.2014.


§1


Powołuję komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną w składzie:
1.Helena Gierszewska- przewodnicząca
2.Sylwia Żakowska- członek
3.Lidia Werachowska- członek
4.Katarzyna Januszewska-członek
5.Aleksandra Osowska – członek
6.Anna Rogala -członek
do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjno-kwalifikacyjnych w dniu 25.08.2014 na kierunki:
opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca.

W przypadku przedłużenia terminu rekrutacji do 15.09.2014 spowodowanej małą liczbą kandydatów powołuję nową komisję w skład której wchodzą:
1.Helena Gierszewska – przewodnicząca
2.Aleksandra Osowska –członek
3.Sylwia Żakowska


§2

Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
1.Zadania dla przewodniczącego:
-przypomina członkom komisji regulamin rekrutacji,
-opracowuje wraz z członkami komisji zestaw pytań dla kandydatów,
-przedstawia opracowany zestaw dyrektorowi do akceptacji,
-dba o prawidłowy przebieg rozmów,
-podpisuje protokoły z przeprowadzonych rozmów,
-przekazuje dyrektorowi wyniki rozmów.

2.Zadania dla członków komisji:
-przeprowadzenie w dniu 25.08.2014 w godzinach od 9.00 do 16.00 rozmowy kwalifikacyjno-rekrutacyjnej kandydatów na kierunki: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca,
- w przypadku przedłużenia terminu rekrutacji przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjno- rekrutacyjnej w terminach ustalonych indywidualnie z kandydatami,
-opracowanie zestawu pytań dla kandydatów,
-sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego
-sporządzenie i ogłoszenie listy przyjętych do szkoły .


§3

Zobowiązuję członków komisji powołanych niniejszym zarządzeniem do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z zarządzenia oraz z regulaminu rekrutacji Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnach.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 19.08.2014r.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 392