A A A

Zarządzenie nr6/2014 z dnia 30.04.2014


Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 30.04.2014
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia regulamin rekrutacji kandydatów na słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r z poź. zm. , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.


§ 1
Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin rekrutacji kandydatów na słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ,który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych oraz kandydatów do szkoły do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu w zakresie tam ustalonym.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.05.2014r. z późniejszymi zmianami, jednocześnie traci moc zarządzenie nr13/2013 z dnia 25.11.2013r Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach wraz z regulaminem rekrutacji wprowadzonym tym zarządzeniem.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 427