A A A

Zarządzenie nr3/2014 z dnia 28.03.2014r.

Zarządzenie Nr3/2014 z dnia 28.03.2014r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej

podstawa : zarządzenia nr10/2012 z dnia 03.12.2012 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w części dotyczącej instrukcji archiwalnej.

§ 1

W związku z postanowieniami instrukcji archiwalnej obowiązującej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach powołuję komisję w składzie:
1.Anna Lemańczyk –przewodniczący
2.Grażyna Mrówczyńska- członek
3.Mariola Deja –członek

§ 2


Zadaniem komisji jest dokonywanie oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej.


§ 3

Zobowiązuję członków komisji powołanych niniejszym zarządzeniem do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z zarządzenia oraz z instrukcją archiwalną Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 28.03.2014r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 430