A A A

Zarządzenie nr1/2014 z dnia 03.01.2014r.

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 03.01.2014r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej

podstawa: regulamin rekrutacji kandydatów na słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach nr13/2013 z dnia 25.11.2013.


§1


Powołuję komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną w składzie:
1.Helena Gierszewska- przewodnicząca
2.Sylwia Żakowska- członek
3.Mariola Deja- członek
4.Katarzyna Januszewska-członek
5.Małgorzata Troka- członek
do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjno-kwalifikacyjnych w dniu 10.01.2014 na kierunek asystentka stomatologiczna.

§2

Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
1.Zadania dla przewodniczącego:
-przypomina członkom komisji regulamin rekrutacji,
-opracowuje wraz z członkami komisji zestaw pytań dla kandydatów,
-przedstawia opracowany zestaw dyrektorowi do akceptacji,
-dba o prawidłowy przebieg rozmów,
-podpisuje protokoły z przeprowadzonych rozmów,
-przekazuje dyrektorowi wyniki rozmów.

2.Zadania dla członków komisji:
-przeprowadzenie w dniu 10.01.2014 w godzinach od 9.00 do 15.00 rozmowy kwalifikacyjno-rekrutacyjnej kandydatów na kierunek asystentka stomatologiczna,
-opracowanie zestawu pytań dla kandydatów,
-sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w dniu 10.01.2014,
-sporządzenie i ogłoszenie listy przyjętych do szkoły najpóźniej dzień po przeprowadzonych rozmowach.


§3

Zobowiązuję członków komisji powołanych niniejszym zarządzeniem do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z zarządzenia oraz z regulaminu rekrutacji Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnach.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 03.01.2013r.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 27.02.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 27.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 090