A A A

Zarządzenie nr13/2013 z dnia 25.11.2013


Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 25.11.2013r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia regulamin rekrutacji kandydatów na słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26 z 2004r. poz.232) oraz Statutu szkoły.


§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin rekrutacji kandydatów na słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ,który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych oraz kandydatów do szkoły do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu w zakresie tam ustalonym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25.11.2013r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 27.02.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 27.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 089