A A A

Zarządzenie nr11/2013 z dnia 02.09.2013

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 02.09.2013r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia procedury zwalniania słuchaczy z zajęć wychowania fizycznego , praktycznej nauki zawodu oraz podstaw prowadzenia działalności gospodarczej
w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach

§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania procedurę zwalniania słuchaczy z zajęć wychowania fizycznego , praktycznej nauki zawodu oraz podstaw prowadzenia działalności gospodarczej
w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach ,który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej procedury w zakresie tam ustalonym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 02.09.2013r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 787