A A A

Zarządzenie nr8/2013 z dnia 28.08.2013

Zarządzenie Nr8/2013 z dnia 28.08.2013r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 9/2012 z 06.11.2012 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ).

W związku z zmianą na stanowisku kierownika szkolenia Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej :

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Pomieszczenia zajmowane przez kierownika szkolenia Wojewódzkiego Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

2. Rodzaj inwentaryzacji – zdawczo-odbiorcza

3. Rodzaj składnika majątkowego i sposób inwentaryzacji
A. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej– spis z natury
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej– spis z natury

4. Terminy spisu z natury:30.08.2013 od godziny 8.00 do 10.00

5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- Pani Małgorzata Troka – przewodnicząca komisji
- Pani Lidia Werachowska – członek komisji
- Pani Sylwia Żakowska – członek komisji

6. Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji składników wymienionych w punkcie 3

7. Powołuję zespoły spisowe w składzie:
-Mariola Deja
-Grażyna Mrówczyńska


8. Główny księgowy szkoły ustali i dokona rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych po uprzednim ich ustaleniu prze komisję inwentaryzacyjną i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 358