A A A

Zarządzenie nr6/2013 z dnia 26.06.2013

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 26.06.2013r.
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia regulaminu biblioteki szkolnej


§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin biblioteki szkolnej Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję osoby upoważnione do korzystania z biblioteki szkolnej Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu w zakresie tam ustalonym.

§ 3

Z dniem wejścia w życie regulaminu traci moc obecnie obowiązujący regulamin biblioteki.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.09.2013r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 173