A A A

Zarządzenie nr5/2013 z dnia 20.06.2013

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 20.06.2013r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia procedury rozliczania podróży służbowych

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. nr z 2013, poz.167 z późniejszymi zmianami).


§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania procedurę rozliczania podróży służbowych Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej procedury rozliczenia podróży służbowych w zakresie tam ustalonym.

§ 3


Z dniem wejścia w życie procedury rozliczenia podróży służbowych traci moc:
-zarządzenie nr 10/2007 z dnia 02.07.2007r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia procedury rozliczenia podróży
- zarządzenie nr 13/2007 z dnia 03.12.2007r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do zarządzenia nr 10/2007 z dnia 02.07.2007r,
- zarządzenie nr 6/2008 z dnia 05.05.2008r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do zarządzenia nr 10/2007 z dnia 02.07.2007r,
-zarządzenie nr 2/2010 z dnia 30.04.2010r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do zarządzenia nr 10/2007 z dnia 02.07.2007r.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.07.2013r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 214