A A A

Zarządzenie nr4/2013 z dnia 13.06.2013

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 13.06.2013r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Podstawa prawna: art.9g ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).§ 1

1. Powołuje się Komisje Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Magdaleny Kołodziej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.
2. W skład komisji wchodzą
- mgr Marek Lemańczyk - Przewodniczący Komisji
- mgr Katarzyna Januszewska - Przewodniczący zespołu
przedmiotowego
- mgr Aleksandra Osowska - Opiekun stażu

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. o godzinie 13,00 w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach
ul .Świętopełka 3.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 237