A A A

Zarządzenie nr1/2013

Zarządzenie Nr 1/2013
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach
z dnia 31.01.2013r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej

§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin kontroli zarządczej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach ,która stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami załączonego regulaminu w zakresie tam ustalonym.


§ 3

Z dniem wejścia w życie regulaminu kontroli zarządczej traci moc zarządzenie nr 7/2010 z dnia 30.07.2010r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, jednocześnie traci moc obowiązujący dotychczas regulamin kontroli zarządczej z późniejszymi zmianami


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 02.01.2013r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 735