A A A

zarządzenie


Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 21.12.2012r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia regulaminu ZFŚS Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

podstawa prawna: ustawy z dnia 04 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami).
  
 
§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin ZFŚS Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników oraz osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu w zakresie tam ustalonym.

§ 3


Z dniem wejścia w życie regulaminu ZFŚS traci moc zarządzenie nr 9/2009 z dnia 17.09.2009r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, jednocześnie traci moc obowiązujący dotychczas regulaminu ZFŚS.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.01.2013r. z późniejszymi zmianami.

                                                                                                              Dyrektor szkołyOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 710