A A A

zarządzenie nr8/2012 z dnia 05.11.2012

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 05.11.2012
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach 


w sprawie: wyznaczenia osób  do upoważnienia do dostepu do bazy danych SIO


Na podstwie: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.nr139, poz.817 z poź.zm.)

Wyznaczam do upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO nastepujące osoby pełniące funkcje :

1.Pracownika sekretariatu przetwarząjcego dane osobowe uczniów i abslewntów.

2.Pracownika administracji przetwarzającego dane kadrowe.

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Dyrektor szkoły 05.11.2012Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 990