A A A

zarządzenie

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 28.02.2012r
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia  procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
   
§ 1
Wprowadzam do bieżącego stosowania procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych  w Chojnicach , która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, uprawnionych i zobowiązanych do ścisłego wykonywania swoich obowiązków w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z postanowieniami załączonej instrukcji oraz w zakresie tam ustalonym.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.03.2012r. z późniejszymi zmianami.


                                                                                              Dyrektor szkołyOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 20.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 072