A A A

Zarzadzenie nr1/2011 z dnia 30.05.2011

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 30.05.2011r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sprzętu do zajęć wychowania fizycznego .

Podstawa prawna:  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 4/2006 z 01.07.2006 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ) .

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Pomieszczenie C- salka Wychowania Fizycznego

2. Rodzaj inwentaryzacji –doraźna

3. Rodzaj składnika majątkowego
A. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej- sprzęt do zajęć wychowania fizycznego
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej- sprzęt do zajęć wychowania fizycznego

4. Termin spisu z natury  od  31.05.2011  do  31.05.2011r


5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- Pani Helena Gierszewska – przewodnicząca komisji
                      - Pan Zenon Kiedrowicz – członek komisji
                      - Pani Mariola Deja – członek komisji

Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      Dyrektor szkołyOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 20.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 099