A A A

zarządzenia

Zarządzenie  Nr 2/2012  z dnia 28.02.2012r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


w sprawie:  wprowadzenia instrukcja zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach


                     Na podstawie art.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz.926, z późn.zm) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004r. nr 100, poz.1024) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania instrukcje zarządzania system informatycznym  w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach


§ 2
Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, uprawnionych i zobowiązanych do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami tam zawartymi  w zakresie tam ustalonym.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.03.2012r. z późniejszymi zmianami

                                                                                              Dyrektor szkołyOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemanczyk
Dokument z dnia: 22.05.2012
Dokument oglądany razy: 2 069