A A A

zarządzenie nr4 z dnia 25.06.2012

Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 25.06.2012
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach 

sprawie :wdrożenia procedury dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego.

Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752 z późn. zm. ) .


§ 1
Wprowadzam procedurę dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego
w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach, której treść stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego zarządzenia.

§ 2
Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                    Dyrektor szkoły 25.06.2012Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 054