A A A

Zarządzenie nr3/2012 z dnia 25.06.2012

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 25.06.2012r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

W sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego


Podstawa prawna: art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ).


§ 1

1. Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla   Pani   Beaty Husarek  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.
2. W skład komisji wchodzą
-  mgr Marek Lemańczyk - Przewodniczący Komisji
-  mgr Katarzyna Januszewska - Przewodniczący zespołu przedmiotowego

-  mgr  Sylwia  Żakowska - Opiekun stażu


3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu  29 czerwca  2012r. o godzinie   15,00  w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych  w Chojnicach 
ul .Świętopełka  3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
       25.06.2012 Dyrektor SzkołyOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 26.06.2012
Dokument oglądany razy: 2 062