A A A

Zarzadzenie Dyrektora Szoły

Zarządzenie nr4/2011
z dnia24.10.2011 Dyrektora Wojewódzkiego
Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

Realizując postanowienia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zarządzam przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu mieszczącego się przy ulicy Świętopełka 3 Chojnicach  w dniu 25.10.2011.

Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów  na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz.U. z 20019r. Nr 178, poz . 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 353)

Alarm próbny z ewakuacji należy rozpocząć o godzinie 16.50
Godzina rozpoczęcia alarmu:  16.50
Planowana godzina zakończenia ćwiczenia: 17.15
Podmioty uczestniczące w ćwiczeniach: użytkownicy pomieszczeń, najemcy oraz osoby , interesanci przebywający na terenie obiektu, administracja budynku
Powołuję na :
kierownika ćwiczeń i obserwatora  :Barbarę Przybyszewską
i zobowiązuję do przygotowania  dokumentacji łącznie z wyznaczeniem miejsca dla osób ewakuowanych oraz sprawnego ich przeprowadzenia .
Wyznaczam osoby odpowiedzialne za:
- obsługę techniczną: Mariolę Urbaniak
- zabezpieczenie mienia na terenie obiektu: Annę Lemańczyk
- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych: Mariolę Urbaniak

Zobowiązuję wszystkich pracowników i użytkowników obiektu do uczestnictwa w ćwiczeniach i podporządkowania się poleceniom wydawanym podczas przeprowadzania ewakuacji przez kierownika ćwiczeń i dowódców poszczególnych odcinków.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 07.11.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 192