A A A

Zarządzenie nr3/2011 z dnia 08.10.2011

Zarządzenie nr3/2011
                          z dnia 08.10.2011


Realizując postanowienia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zarządzam:
Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu mieszczącego się przy ulicy Świętopełka 3 Chojnicach  w dniu 8.10.2011 zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów  na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz.U. z 20019r. Nr 178, poz . 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje:
Alarm próbny z ewakuacji należy rozpocząć o godzinie 11.00
Godzina rozpoczęcia alarmu: 11.05
Planowana godzina zakończenia ćwiczenia:11.15
Podmioty uczestniczące w ćwiczeniach: użytkownicy pomieszczeń, najemcy oraz osoby , interesanci przebywający na terenie obiektu, administracja budynku
Powołuję na :
kierownika ćwiczeń wyznaczam: Aleksandrę Osowską
I zobowiązuję do przygotowania  dokumentacji łącznie z wyznaczeniem miejsca dla osób ewakuowanych oraz sprawnego ich przeprowadzenia .
Obserwatora ćwiczeń w miejscu ewakuacji  : Brabara Przybyszewska

Wyznaczam osoby odpowiedzialne za:
- obsługę techniczną: Zenona Kiedrowicza
- zabezpieczenie mienia na terenie obiektu:Grażynę Mrówczyńską
- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych: Zenona Kiedrowicza
Zobowiązuję wszystkich pracowników i użytkowników obiektu do uczestnictwa w ćwiczeniach i podporządkowania się poleceniom wydawanym podczas przeprowadzania ewakuacji przez kierownika ćwiczeń i dowódców poszczególnych odcinków.

                                                                              Podpisał:    Dyrektor szkoły        Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 20.10.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 20.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 434