A A A

zarządzenie nr 6/2010 z dnia 27.07.2010

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia27.07.2010r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia stałych dyżurów w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2004 r. nr241 poz.2416 z późn. zm.) ; Zarządzenie nr09/2009 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie stałych dyżurów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i podległych wojewódzkich jednostek samorządowych jednostek organizacyjnych w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.


§ 1

Wprowadzam od 01.03.2010 roku do bieżącego stosowania stały dyżur w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach ,który został sprecyzowany w instrukcji stałego dyżuru i  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zobowiązuje wyznaczonego pracownika administracji do uruchomienia stałego dyżuru oraz
zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami załączonej instrukcji w zakresie tam ustalonym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.03.2010r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 23.09.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 348