A A A

Zarządzenie nr13/2010 z dnia 30.12.2010

Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 30.12.2010r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych


w sprawie: wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

§ 1
Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach , który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach. Kodeks Etyczny pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach oparty został na fundamentalnych wartościach :uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

§ 3
Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych stosowania się do postanowień oraz zasad zawartych w niniejszym kodeksie w zakresie tam ustalonym.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.01.2011r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 517