A A A

Zarządzenie nr12/2010 z dnia 30.12.2010

Zarządzenie Nr 12/2010r.z dnia 30.12.2010r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu
Szkół Policealnych w Chojnicachw sprawie :okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników zatrudnionych w Wojewódzki Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach .

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1


Wprowadza się Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Ustala się, że pierwsza okresowa ocena pracowników samorządowych na podstawie niniejszego zarządzenia zostanie przeprowadzona w okresie do 31 stycznia 2011r.

§ 3


Wszystkich pracowników oraz kierowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
zobowiązuje się do zapoznania się z w/w Regulaminem oraz do przestrzegania podanych w nim zasad.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 556