A A A

Zarządzenie nr11/2010 z dnia 30.12.2010

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 30.12.2010r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych


w sprawie: wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach

§ 1
Wprowadzam do bieżącego stosowania zasady prowadzenia rachunkowości stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, uprawnionych i zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami tam zawartymi w zakresie tam ustalonym.

§ 3


Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc :
-zarządzenie nr 2/2006 z dnia 01.07.2006r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości;
-zarządzenie nr 7/2006 z dnia 31.10.2006r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr2/2006 z dnia 01.07.2006;
-zarządzenie nr 2/2007 z dnia 20.02.2007r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do zarządzenia nr2/2006 z dnia 01.07.2006;
-zarządzenie nr 5/2007 z dnia 07.03.2007r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do zarządzenia nr2/2006 z dnia 01.07.2006;
-zarządzenie nr 8/2008 z dnia 14.08.2008r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do zarządzenia nr2/2006 z dnia 01.07.2006;
-zarządzenie nr 9/2009 z dnia 16.09.2009r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 4 do zarządzenia nr2/2006 z dnia 01.07.2006;
-zarządzenie nr 16/2009 z dnia 29.12.2009r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr 5 do zarządzenia nr2/2006 z dnia 01.07.2006;
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.01.2011r. z późniejszymi zmianamiOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 770