A A A

Zarządzenie nr9/2010 z dnia 01.12.2010

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 01.12.2010r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2010 (roczna) w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach.


Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych

2. Rodzaj inwentaryzacji – pełna okresowa

3. Rodzaj składnika majątkowego
A. Środki trwałe
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej
D. Środków pieniężnych w kasie
E. Druków ścisłego zarachowania

4. Termin spisu z natury od 01.12.2010 do 31.12.2010r


5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- Pani Helena Gierszewska – przewodnicząca komisji
- Pan Zenon Kiedrowicz – członek komisji
- Pani Mariola Deja – członek komisji

Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
Zarządzenie wchodzi w życie 01.12.2010r.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 592