A A A

zarządzenie nr 8/2010 z dnia 05.09.2010

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia05.09.2010r.
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

W SPRAWIE: WPROWADZENIA DO STOSOWANIA PLAN EWAKUACJI DLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH W CHOJNICACH PRZY UL. ŚWIĘTOPEŁKA 3

§ 1

Z dniem 05.09.2010 roku wprowadzam w życie Plan Ewakuacji dla części budynku- stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia w celu usprawnienia prowadzenia ewakuacji.


§ 2

Zwierzchni nadzór nad funkcjonowaniem w/w planu w obiekcie sprawuje dyrektor szkoły.


§3

Zakresy obowiązków poszczególnych pracowników w zakresie realizacji Planu
Ewakuacji , określa w swojej treści część opisowa do planu.

§4

Dyrektor szkoły zobowiązuje pracownika- specjalistę do spraw BHP i Ppoż do przeprowadzenia szkolenia wszystkich pracowników w zakresie zaznajomienia z założeniami Planu Ewakuacji.


§ 5
W razie nieobecności Dyrektora Szkoły w momencie powstania pożaru akcją ewakuacji kieruje najważniejszy stanowiskiem pracownik obecny w obiekcie.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 212