A A A

zarządzenie nr 7/2010 z dnia 30.07.2010

Zarządzenie Nr 7/2010
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach
z dnia 30.07.2010r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej

§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin kontroli zarządczej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach ,która stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami załączonego regulaminu w zakresie tam ustalonym.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.08.2010r. z późniejszymi zmianami.
Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 603