A A A

Zarządzenie nr5/2010 z dnia 26.07.2010

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 26.07.2010r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych


w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Wojewódzkim
Zespole Szkól Policealnych w Chojnicach

§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania instrukcję gospodarki kasowej w Wojewódzkim Zespole Szkól policealnych w Chojnicach stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, uprawnionych i zobowiązanych do prowadzenia gospodarki kasowej do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami załączonej instrukcji oraz w zakresie tam ustalonym.

§ 3


Z dniem wejścia w życie instrukcji traci moc :
-zarządzenie nr 1/2006 z dnia 01.07.2006r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach oraz aneks Nr 1 z dnia 01.07.2006r. w sprawie instrukcji kasowej
- zarządzenie nr11/2007 z 31.08.2007r. Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach wprowadzające aneks nr 2 do instrukcji kasowej
- zarządzenie nr4/2009 z 09.02.2009r. Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach wprowadzające aneks nr 3 do instrukcji kasowej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.08.2010r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 18.11.2010
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 18.11.2010
Dokument oglądany razy: 1 784