A A A

Zarządzenie nr4/2010 z dnia 30.06.2010

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 30.06.2010r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych


w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro.

§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania regulaminu zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, uprawnionych i zobowiązanych do nadzorowania zakupów do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami załączonego regulaminu oraz w zakresie tam ustalonym.

§ 3


Z dniem wejścia w życie instrukcji tracą moc :
-zarządzenie nr 3/2007 z dnia 20.02.2007r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych
-zarządzenie nr7a/2007 Dyrektora Zespołu Szkól Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia aneksu nr1 do regulaminu zamówień publicznych.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.07.2010r. z późniejszymi zmianami.
Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 18.11.2010
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 18.11.2010
Dokument oglądany razy: 1 538