A A A

Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 14.01.2010r.

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia14.01.2010r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych


w sprawie wprowadzenia:
- regulaminu wynagradzania nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach
- regulaminu przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach


§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania regulaminy:
- wynagradzania nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach,
- przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach ,
które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia


§ 2

Zobowiązuję pracowników pedagogicznych Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych do ścisłego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z postanowieniami załączonych regulaminów w zakresie tam ustalonym.


§ 3

Z dniem wejścia w życie regulaminów tracą moc :
- regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
- regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli
- załącznik nr3 do regulaminu pracy- zasady ustalania wymiaru czasu pracy nauczycieli
zatrudnionych w kształceniu zaocznym
- regulamin przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 02.01.2010r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 18.11.2010
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 08.11.2010
Dokument oglądany razy: 2 524