A A A

Zarządzenie nr2/2010 z dnia 30.04.2010

Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 30.04.2010
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 3 do zarządzenia nr 10 z dnia 02.07.2007r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczenia podróży służbowej


W części III tryb postępowania punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

4. Delegowani korzystający w czasie podróży służbowej z samochodów prywatnych występują do Dyrektora szkoły z wnioskiem o wyrażenie zgody i podpisują stosowną umowę (załącznik nr1). Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wyjazd własnym samochodem w uzasadnionych przypadkach:
a) brak odpowiednich połączeń środkami lokomocji PKP, PKS
b) możliwe połączenia środkami PKP, PKS nie odpowiadają godzinowo wymaganemu
czasowi przybycia celowi podróży służbowej.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2010r.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 18.11.2010
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 18.11.2010
Dokument oglądany razy: 1 628